Masterclass Juridisch Projectmanagement: Is mijn lijn op orde?

Als trainee ben je met van alles bezig, zo ook het organiseren van een masterclass juridisch projectmanagement voor waterschappers en Rijkswaterstaters. In samenwerking met een aantal advocaten van Pels Rijcken heb ik een masterclass mogen organiseren. In deze masterclass stond het maken van strategische keuzes vanuit juridisch perspectief in dijkversterkingsprojecten centraal. In de praktijk blijkt namelijk dat het succes van projecten staat of valt met een overtuigende motivering van afwegingen die in de voorbereiding van een project zijn gemaakt. De rode draad van de masterclass was dan ook de vraag: ‘is mijn lijn op orde?’. Ofwel, heb ik mijn afwegingen van begin tot eind goed onderbouwd en vastgelegd en niet ‘bedacht onder de douche of op de fiets’.

Uit het hele land waren er belangstellenden van zowel waterschappen als Rijkswaterstaat naar de masterclass gekomen. De deelnemers zijn na een plenaire start aan de slag gegaan met drie verschillende casussen: project Stadsdijken in Zwolle (waterschap Drents Overijsselse Delta), project Ravenstein – Lith (waterschap Aa en Maas) en project Noordelijke Maasvallei (waterschap Peel en Maasvallei). Niet alleen zijn de casusinbrengers geholpen met nieuwe inzichten, maar ook hebben de deelnemers nieuwe inzichten en manieren gekregen om mee te nemen in de eigen projecten. De advocaten van Pels Rijcken hebben de deelnemers ook een checklist meegegeven om ‘de lijn’ goed te analyseren en uiteindelijk goed op orde te krijgen.

Auteur: Olivier Schoemaker
Datum: 14-12-2017