Plastic bij gemaal Katwijk

Sinds september ben ik bij Rijnland aan de slag bij afdeling Beleid en Planontwikkeling, team Integraal Wateradvies. Voor mijn hoofdopdracht ben ik ‘trekker’ van een klein project om plastic drijfvuil af te vangen bij het Willem-Alexandergemaal in Katwijk. Bij dat gemaal mondt de Oude Rijn uit in de Noordzee: de laatste kans dus om het plastic te onderscheppen voordat het plastic soep wordt. Rijnland heeft besloten om actie te ondernemen tegen de plastic soep, ook al is hier nog geen wettelijke verplichting voor.

Rijnland trekt hierin samen op met de Grondstofjutters: een sociale onderneming die op het strand van Katwijk werkt aan het plastic-probleem. In het project maken we gebruik van hun kennis en netwerk om de oplossing bij het gemaal te optimaliseren. Uiteindelijk doel van het project is om nieuwe technieken te testen om meer plastic af te vangen en daarbij op verschillende manieren meer bewustwording over plastic drijfvuil te creëren.

Mijn werkzaamheden zijn heel divers. Het project is nog in een vroeg stadium en de koers kan nog worden aangepast. Het is belangrijk de mensen te betrekken die er (later) mee te maken krijgen: bijvoorbeeld afdeling communicatie, de gemaalbeheerder, en het bestuur van Rijnland. Bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met de Grondstofjutters heb je de juridisch adviseur nodig die even mee kijkt. Kortom: ik maak en houd overzicht van alles wat moet gebeuren en is besloten. En ik stroop mijn mouwen soms ook nog letterlijk op: zo heb ik nu al een aantal keer plastic gesorteerd en gecategoriseerd. Lekker naar buiten voor de afwisseling!

Auteur: Jelle Baumgärtel
Datum: maart 2017