Opleveren en overdragen van dijkversterkingen

Voor de tweede periode van acht maanden werk ik sinds september bij Hollandse Delta. Ik coördineer daar het oplever- en overdrachtsproces van twee dijkversterkingen: Spui Oost (Hoeksche Waard West) en Eiland van Dordrecht. Ik geef je graag een beeld van mijn werkzaamheden binnen deze belangrijke tak van een waterschap, en de inzichten die ik de afgelopen maanden heb opgedaan.

Het proces O&O (opleveren en overdragen) bevindt zich in de laatste fase van een dijkversterkingsproces. Het project is zo goed als geheel uitgevoerd door de aannemer, en kortgezegd moet deze aannemer aan het waterschap aantonen dat deze de dijk heeft gemaakt zoals in het contract is afgesproken. Dit bewijst de aannemer o.a. met keuringen over kleikwaliteit, certificaten van gebruikt staal voor damwanden en tekeningen waarin de nieuwe situatie is opgetekend. Al deze documenten zijn opgenomen in een opleverdossier. Dit opleverdossier wordt vervolgens getoetst door experts vanuit het waterschap. Iedere toetser heeft daarbij zijn eigen discipline, zoals geotechniek, kunstwerken of watertransport. Eventuele tekortkomingen worden door de aannemer aangepast, waarna het opleverdossier door het projectteam van het waterschap wordt geaccepteerd. Vervolgens wordt het dossier overgedragen aan de interne beheerorganisatie van het waterschap. In de praktijk zijn dit vaak dezelfde personen als de toetsers, waardoor het dossier niet nog eens getoetst hoeft te worden voor overdracht. De verschillende aspecten uit het opleverdossiers komen bij de desbetreffende afdelingen terecht.

Mijn werkzaamheden liggen in het coördineren van dit proces. Zoals ik het net heb beschreven is natuurlijk een ideaal proces, maar helaas blijkt de praktijk lastiger. Verschillende partijen komen bij dit proces kijken zoals aannemers, onderaannemers, omgevingsmanager, technisch manager en toetsers vanuit de interne beheerorganisatie van het waterschap. Los van de onderlinge communicatie heeft ook elke partij zijn eigen belangen, die niet altijd stroken met die van de ander. De uitdaging ligt dan ook in het afstemmen van de planning en het overeenkomen van afspraken tussen al deze partijen. Kortom: voor mij een opdracht waarin ik kan werken aan mijn ontwikkelpunt ‘helder communiceren en informeren’!

Auteur: Kati Dijk
Datum: maart 2017