Dokhaven: afvalwater zuiveren onder de grond

Onder de grond? Jazeker, Dokhaven is de enige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Nederland die onder de grond is gebouwd. In 1987 is de zuivering gebouwd in het Rotterdamse Charlois en viert daarmee haar 30ste verjaardag. Onder het Dokhavenpark wordt het rioolwater van zo’n 500.000 inwoners van Rotterdam gezuiverd. Waarom onder de grond vraag je je af? Simpelweg omdat er in Rotterdam geen ruimte meer was voor een bovengrondse zuivering.

Voor de waterschapstalenten stond vrijdag 2 juni in het teken van deze zuivering. Als trainees kregen wij de opdracht om te kijken naar welke ‘duurzame’ innovatie het best toegepast kan worden op de RWZI. Een RWZI verbruikt namelijk erg veel energie tijdens het zuiveringsproces. Waterschap Hollandse Delta heeft onder meer om die reden net als alle andere waterschappen en het Rijk de zogenoemde Green Deal Energie getekend. Deze overeenkomst stelt dat alle waterschappen vanaf 2025 energieneutraal zijn. We moeten opschieten dus!

2 juni begon met een presentatie over de in’s en out’s van de zuivering door Charlotte van Erp Taalman Kip en Olaf Duin, innovatietechnologen bij het waterschap. Vervolgens kregen wij van hen een rondleiding door de zuivering waarbij we elke stap van het zuiveringsproces te zien kregen. De ‘2de trap beluchting’, zoals het heet (bacteriën worden van zuurstof voorzien zodat ze ‘afval’ kunnen opruimen), gebeurt door middel van grote verticaal roterende schroeven. De schroeven zijn enorme energieslurpers. Dit is meteen een bruggetje naar de opdracht die wij kregen voorgeschoteld.

Terug op het waterschapskantoor werd ons de casus voorgelegd waarbij we moesten nadenken over oplossingen om het energieverbruik terug te dringen.
Niets doen, bellenbeluchting plaatsen (een techniek waarbij door geperforeerde buizen op de bodem van watertanks lucht wordt geblazen) het plaatsen van zonnecellen of het plaatsen van windmolens waren de scenario’s. Aan de hand van een multicriteria-analyse gaven wij advies aan het waterschap. Hoewel de euro’s vaak de grootste rol spelen bij dergelijke beslissingen, kregen wij de kans inzicht te geven in andere criteria, die niet allemaal in geld uit te drukken zijn. Denk aan samenwerking met andere waterschappen of overheden op gebied van kennis en duurzaamheid, de personeelstevredenheid (nieuwe, duurzame snufjes vindt nagenoeg iedereen tof) en het imago. Helemaal gaaf is dat de inzichten van de trainees wat betreft deze criteria meegenomen worden in een voorstel naar het bestuur! Een nuttige, gezellige en voldane dag!

Wil je meer weten over de stappen in het zuiveringsproces op een RWZI? Bekijk dan onderstaande filmpje!