Zeldzame Meteo-tsunami treft de nederlandse kust!

“In de vroege ochtend van 29 mei 2017 werden er langs de Nederlandse (zuid)westkust plotseling enkele opvallend hoge golven waargenomen. De golven van soms meters hoog rolden ver het strand op en veroorzaakten met name in Rockanje schade. Er was sprake van een meteo-tsunami, een vloedgolf opgewekt door een weerkundig verschijnsel” (bron: KNMI).

Een bijzonder fenomeen, waar ik meer over wilde weten! In dit video fragment zie je een aantal beelden van de vloedgolf en een animatie filmpje waar een versimpelde uitleg gegeven wordt over het ontstaan van zo’n meteo-tsunami. Ook het artikel van het KNMI vond ik zeker de moeite waard om te lezen.

De klimaatscenario’s geven op dit moment onvoldoende houvast om uitspraken te doen over toe- of afname van het optreden van deze specifieke fenomenen in de toekomst. Hiervoor is volgens het KNMI nader onderzoek nodig. Ik ben wel benieuwd naar wat dit zou kunnen betekenen voor onze waterveiligheidsopgave in de toekomst…