Kennistrip 3

Twee keer in het jaar organiseren de trainees een kennistrip. Tijdens deze trip gaan wij op bezoek bij overheden, bedrijven, keringen, kunstwerken of waar dan ook om kennis op te doen van onderwerpen die relevant zijn voor ons werk. Zo zijn we op kennistrip 1 op bezoek geweest bij de Hondsbossche zeewering en bij een bedrijf dat proeven doet met zoute teelt.