De markt- en innovatiedag 2016

Op 17 november was de markt- en innovatiedag, een congres waarbij marktpartijen en waterschappen samenkomen. Met ruim 500 bezoekers was het evenement een groot succes! Tijdens de markt- en innovatiedag werd de nieuwe marktvisie gepresenteerd. Deze marktvisie is tot stand gekomen naar aanleiding van het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) rapport, waarin verschillende trends worden beschreven die vragen om een andere houding van beide partijen m.b.t. marktbenadering en contractering. Als trainee heb ik deze dag samen met de Unie van Waterschappen mogen organiseren. Bijzonder leerzaam proces geweest voor mij! Bovendien heeft het mij veel voldoening gegeven dat alle voorbereidingen tot een groot succes hebben geleid. Na deze markt- en innovatiedag is het belangrijk dat de marktvisie gaat leven en dat deze gaat landen binnen de projecten van waterschappen. Ik heb de eer om samen met een collega na te denken, zolang mijn traineeperiode bij het HWBP duurt, over hoe we dit proces gaan vormgeven!

Auteur: Jordy van Dienst
Datum: 18-11-2016