Zeldzame meteo-tsunami treft de Nederlandse kust!

Kunstmatige intelligentie in het waterbeheer

Steeds meer waterschappen houden zich bezig met innovatie. Dat is maar goed ook! Vaak wordt bij innovatie binnen waterschappen gesproken over energie, milieu en methodieken. Maar we kunnen nog een stap verder: kunstmatige intelligentie (KI). Klinkt als toekomstmuziek, maar het is dichterbij dan je denkt. Daarom was op 20 februari bij waterschap Rivierenland een bijeenkomst over KI in het waterbeheer. De bijeenkomst werd georganiseerd door Björn Prudon van Waterwegen. Kees Vonk, secretaris-directeur van WSRL trapte de bijeenkomst af.

Carlo van de Weijer, verbonden aan de TU Eindhoven en werkzaam bij TomTom, gaf een presentatie over de exponentiële groei van technologie. Hij noemt de zogenoemde 6 D’s:
(1) digitized: steeds meer informatie wordt gedigitaliseerd;
(2) deception: exponentiële trends beginnen langzaam, maar schieten al heel snel de pan uit.
(3) disruptive: een product dat net op de markt komt is al achterhaald;
(4) demonetized: technologie wordt steeds goedkoper;
(5) dematerialized: producten of functies komen steeds meer in één apparaat te zitten;
(6) democratized: steeds meer mensen krijgen toegang tot technologie.

Daarnaast gaf Carlo een kijkje in de keuken bij TomTom waarbij wij te weten kwamen hoe zij KI inzetten voor het bepalen van routes van mensen in de auto. KI heeft echter ook een keerzijde. Het kent namelijk geen moraal en beslist alleen op basis van regels en parameters. Daarom moeten we “KI stout maken” zegt Carlo. Hij bedoelt dat we het systeem robuust moeten maken. Een stap verder doet Nassim Taleb, vertelt Carlo: van robuust naar antifragiel, een systeem dat niet hetzelfde blijft in een chaotische situatie, maar juist leert en zich aanpast.

Na de indrukwekkende presentatie van Carlo begon een werksessie over wat we met KI vandaag (0-5 jaar), morgen (10-20 jaar) en overmorgen (2117) kunnen doen in het waterbeheer. De ideeën voor in de toekomst liepen enorm uiteen: van een “weather on demand” systeem tot nanorobots die in de watergangen onderhoud plegen en samen kunnen klonteren op dingen te doen die nodig zijn.

Na de pauze werden deze wilde ideeën door een presentatie van Jan Visser van Liandon wat gestuurd richting databeheer. Liandon gebuikt ‘Big data’ om te bepalen welke faalkansen er zijn bij hun assets. Het betreft een meer “decision support” systeem. Niet een KI systeem dus, maar in de vervolgsessie bleek dat deze big data een eerste stap zou zijn richting het toepassen van KI in het waterbeheer. Eerst de data op orde. We hebben met zijn allen nog een lange weg te gaan. Met een prachtige tekening van Wouter Boog van JAM Visual Thinking is de oogst van deze dag samengevat en door het grote succes reden voor vervolg!

Auteur: Jordy van Dienst
Datum: 21-02-2017